MS 2014 - Sochi 2 Kolo

Carlsen, M.2863–Anand, V.2792 1–0
C65 WCh 2014 (2) 9.11.2014