The Alekhine Defence: Move by Move

V této knize, Vás mezinárodní mistr Cyrus Lakdawala zve, abyste se k němu připojili při studiu Alekhinovy obrany. Idea černého v Alekhinově obraně je odvaha. Pozváním centrálních pěšců bílého k postupu, černý doufá, že později oslabí a zničí centrum bílého. Tato ambiciózní strategie apeluje na hráče, kteří mají rádi ostré linie a poziční nerovnováhy. Pomocí názorných her, Lakdawala nastiňuje spolehlivé repertoáry pro černé, zkoumá hlavní poziční a taktické nápady na obou stranách, poskytuje odpovědi na všechny klíčové otázky a řekne vše, co potřebujete vědět o úspěšném hraní Alekhinovy obrany.
dodací lhůta : 3-5 dní
Výrobce: Everyman
615,00 Kč
Dostupnost: 1 je skladem

This series provides an ideal platform to study chess openings. By continually challenging the reader to answer probing questions throughout the book, the Move by Move format greatly encourages the learning and practising of vital skills just as much as the traditional assimilation of opening knowledge. Carefully selected questions and answers are designed to keep you actively involved and allow you to monitor your progress as you learn. This is an excellent way to study any chess opening and at the same time improve your general chess skills and knowledge.

In this book, International Master Cyrus Lakdawala invites you to join him in studying the Alekhine Defence. Black's idea in the Alekhine Defence is a bold one. By inviting White's central pawns to advance, Black hopes later on to undermine and demolish White's centre. This ambitious strategy appeals to players who enjoy sharp lines and positional imbalances. Using illustrative games, Lakdawala outlines a reliable repertoire for Black, examines the main positional and tactical ideas for both sides, provides answers to all the key questions and tells you everything you need to know about successfully playing the Alekhine Defence.

  • Essential guidance and training in the Alekhine Defence
  • Presents a repertoire for Black with 1 e4 Nf6
  • Utilizes an ideal approach to chess study

ukázka ke stažení

Vazba Paperback
Datum vydání 2004
Autor Cyrus Lakdawala
Počet stran 464