Královská Indická - 1.díl - Úvodní vysvětlující schéma