Královská Indická - 2.díl Schneider,A - Hazai I. schema - VP, 1977