Update Houdini 2.0c

Houdini 2.0c Update 23.11.2011

Opravy
• Nalimov EGTB probing would not recognize KvK end game.
• Nalimov EGTB: Houdini would exit when a corrupt table base file was encountered.
• On some Windows systems the internal timer would overflow after approx. 30 minutes.

Vylepšení a nové funkce
• New MultiPV_cp option to limit multi-PV analysis to moves within a range of the best move.
• New FiftyMoveDistance option to make the 50-move rule kick in earlier.
• New UCI_Elo and UCI_LimitStrength options as UCI standard-compliant alternative to Strength option.
• Houdini now exits when it detects that the communication with the GUI is broken.

Následující instrukce vás provedou aktualizací Houdini:

1. Otevřete následující stránky: http://www.chessok.com/dlurl/getupdateurl.php
2. Vložte vaše registrační číslo z vašeho programu s Houdini 2 a stáhněte si 2.0c update
3. Jestliže Houdini právě "běží", uzavřete jej před spuštěním aktualizace
4. Spusťte Houdini 2.0c update
5. Aktualizace potřebuje znát cestu k originální instalaci.
6. Update se bude ptát na sériové číslo.
7. Pokračujte v instalaci
8. Nové parametry motoru Houdini 2.0c, např. `FiftyMovesDistance` by měli být dostupné v Aquarium po prvním spuštění nebo po kliku na zelený znak "Status" sloupec