Wilhelm Steinitz I. díl druhý

Wilhelm Steinitz I.
napsal: Vratislav Hora

 

 


Bílý: Steinitz
Černý: Mongredien
London. 1862

Ve výše uvedené hře Steinitz ukázal více než jen svůj kombinační talent. Ukázal, že úspěch křídelního útoku nezávisí pouze na tom, jak dobrý je útočník (jak se domnívají představitelé kombinačního stylu), ale také na pevném postavení ve středu, což je poziční faktor.
Podle Steinitzova učení existuje úzký vztah mezi útoky z boku a operacemi ve středu. Útok na křídle může být úspěšný pouze tehdy, je-li zajištěn střed, jinak by tam obránce mohl zahájit protiútok.
Po turnaji Steinitz zůstal v Londýně a stal se šachovým profesionálem.

In the game above, Steinitz showed more than his combinational talent. He demonstrated that the success of a flank attack does not merely depend on how good the attacker is (as believed by the representativesof the combinational style) but also on a solid position in the centre, which is a positional factor.
According to Steinitz’ teaching, there is a close relation between flank attacks and operations in the centre. An attack on the flank can be successful only if the centre is secured, or else the defender could launch a counter-attack there.
After the tournament Steinitz stayed in London and became a chess professional.

 


 

 

Zpět na články
Díl první